• drop

Plan aanpak

PLAN AANPAK

BLOM bouwmanagement

start een project met het samenstellen van het projectteam, waarin specialisten zoals architecten en constructeurs efficiënt samenwerken. We werken bij voorkeur in een online omgeving waardoor actuele procedures en werkdocumenten voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn en communicatie snel en effectief verloopt. Het delen van ervaringskennis met elkaar, uitvoerders en leveranciers, consequente tijdbewaking en doeltreffende evaluaties zorgen voor een prima afstemming. Het gezamenlijke streven naar verkorte doorlooptijden, efficiëntie op de werkvloer en financiële en procedurele transparantie, blijkt steeds weer haalbaar.

 Planning.

Een goede en realistische planning begint met het vaststellen van het financiële- en logistieke draaiboek en het plan van aanpak. Centraal hierbij staan contracten op basis van nevenaanneming en participatie door alle betrokkenen.

Ontwerpfase.

Tijdens de ontwerpfase stemt BLOM bouwmanagement ontwerp- en uitvoeringsfase op elkaar af door kennis van realisatie- en kostenaspecten te delen. Naast de uitvoering van bestaande ontwerpen kan BLOM bouwmanagement haar ervaring eveneens aanwenden om invulling te geven aan het ontwerpproces.

Uitvoeringsfase.

De uitvoering van processen wordt georganiseerd, gecoördineerd en gecontroleerd door BLOM bouwmanagement. Korte lijnen, transparante communicatie en samenwerking zijn hierbij van onschatbare waarde. Alle bouwcomponenten worden op elkaar afgestemd om niet voor financiële verrassingen komen te staan. In deze fase voorkomt BLOM bouwmanagement verspilling en genereert meerwaarde voor de klant en voor alle samenwerkende partijen.

Oplevering.

BLOM bouwmanagement levert een project ‘turn-key’ op. Naast de complete engineering zijn, indien u dat wenst, ook zaken als bouw- en milieuvergunningen en andere afstemmingen met overheidsinstanties perfect geregeld. De taak die u nog wacht is het omdraaien van de sleutel tot succes...

 

Recente nieuwsberichten

Recente projecten

Recente tweets

  • @frans_blom @claudiareiner01 @delimburger @De_Bouwagenda Inderdaad Motivatie. Maar als scholen het tempo van innovatie en ontwi… https://t.co/1j2h7YA5J8ongeveer 13 dagen geleden geleden

  • @frans_blom Verandering van bedrijfsnamen. 2019 een nieuwe start met nieuwe naam. Namens ons allen een fantastisch 2019 toeg… https://t.co/EOjssYv7zVongeveer 113 dagen geleden geleden