• drop

Diensten

DIENSTEN

Huisvestingsadvies:

Wij bieden vanaf 2000 onafhankelijk advies en begeleiding van huisvesting aan bedrijven, particulieren en instellingen in uiteenlopende sectoren.


Advies:

Onze adviseursrol is de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond komen te staan. De context waarbinnen huisvestingsvraagstukken van opdrachtgevers moeten worden bezien, is namelijk steeds breder geworden. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het formuleren van huisvestingsplannen en bij het ontwikkelen van een visie. In zorgvuldige samenspraak met de klant biedt BLOM bouwmanagement oplossingen die optimaal aansluiten bij de vraag, de planning en de beschikbare middelen. Een goed advies creëert meerwaarde en voorkomt teleurstelling.
 

Procesmanagement:

Ging een eerste gesprek met een opdrachtgever in het verleden direct over een concreet huisvestingsproject, nu gaat alle aandacht eerst uit naar de stappen die daaraan vooraf gaan. Al vanaf het prille begin – de initiatieffase – treedt BLOM bouwmanagement namens de opdrachtgever op als procesmanager. Voordat over de stenen wordt gesproken, wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van wensen van de opdrachtgever, processen, functionaliteit en toekomstperspectief. Dit alles vindt vervolgens zijn weerslag in het Plan van Aanpak, een start document, dienend als leidraad voor het gehele proces.


Projectmanagement:

Aansluitend volgt de gefaseerde aanpak om te komen tot ontwikkeling en realisatie van het concrete huisvestingsproject voor één of meerdere participanten. BLOM bouwmanagement is dan de spil in het grote web, om van een ontwikkeling tot een oplossing te komen.


Toezicht:

Tijdens de realisatie van het concrete huisvestingsproject draagt BLOM bouwmanagement zorg voor toezicht van het gehele bouwproject.
 

Interimmanagement:

BLOM bouwmanagement biedt Interim Management, senior management op tijdelijke basis aan. Branche-ervaren managers begeleiden niet alleen de ontwikkeling, maar ook de uitvoering van de opdrachten. Onze betrokkenheid is oprecht en intensief, met altijd het klantresultaat als uitgangspunt.
Voor tijdelijk inhuren van professionele management ervaring.

 

Recente nieuwsberichten

Recente projecten

Recente tweets

  • @frans_blom https://t.co/XdYNkJi7tP https://t.co/30TNFEZPGkongeveer 110 dagen geleden geleden

  • @frans_blom https://t.co/ZhLW3aEwa3 https://t.co/RvOJEe8PwUongeveer 129 dagen geleden geleden