• drop

Uw partner in begeleiding van uw projecten!

 • Buchrnhornen lokatie Eindhoven

  Verbouw winkel en werkplaats
  (vanuit PM+ Bouwadvies)

  Bekijken
 • Europa Lounge KLM Schiphol

  Management en begeleiding voor KLM Real Estate

  Bekijken
 • Buchrnhornen Tilburg

  Verbouw winkel en werkplaats
  (vanuit PM+ Bouwadvies)

  Bekijken
 • Qaulity Control

  Objects  and panels Qaulity Control voor Apple

  Bekijken
 • Moonen Pelgrimsch Hoeve Nuland

  Opname, keuringen en opleveren woningen

  Bekijken
 • van Wanrooij, Plan De Doelen Geldrop

  Keuringen en opleveren woningen

  Bekijken
 • Quality Control

  Quality Control voor Apple  Bekijken
 • van Wanrooij, De Hoef Rosmalen

  Keuring en oplevering woningen

  Bekijken
 • van Wanrooij, Buithof Tilburg

  Keuringen en opleveren woningen

  Bekijken
 • van der Heijden Even Buiten Bergeijk

  Keuring en opleveren woningen

  Bekijken
 • van Wanrooij, Het Colpaert Megen

  Keuringen en opleveren woningen

  Bekijken
 • van Wanrooij, Moorland Oirschot

  Keuringen en opleveringen woningen

  Bekijken
 • Badkamer Thebe Ijpelaar Breda

  Realisatie en begeleidng van 31 badkamers iov Alcomel

  Bekijken
 • Bosschuur de Meren Wintelre

  Ontwerp en uitwerking voor uitvoering

  Bekijken
 • Reijngoud Milieu samenwerking

  Samenwerking met Reijngoud Milieu, ondersteuning en kennisdeling bij elkaars disciplines.

  Bekijken
 • Woonhuis, jachthaven Klundert

  Study en maquette woonhuis Klundert

  Bekijken
 • Verbouw unit 42 en 43 Amphia NL

  Uitvoering 15 badkamers voor ALCOMEL

  Bekijken
 • Tijdelijke huisvesting Den Haag

  Uitvoering 84 innovatieve zorgkamers voor ALCOMEL

  Bekijken
 • Respect, locatie Bosch en Duin te Den Haag

  Uitvoering 98 innovatieve zorgbadkamers voor ALCOMEL

  Bekijken
 • Woonhuizen Kanunnikenst. Oirschot

  Bouw- en financiƫle begeleiding

  Bekijken
 • Uitbreiding woonruimte van de Sande Oirschot

  Ontwikkeling en begeleiding

  Bekijken
 • Uitbreiding Akatherm Panningen

  Nieuw-verbouw Kantoor
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Woon/zorg gebouw Waelwick Ewijk

  Nieuwbouw fasttrack
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Datacentrum Terremark Schiphol

  Fast track building
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Kantoorpand Bergopwaarts Deurne

  Nieuwbouw kantoor
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Willebrord Bachtenstede Middelburg

  Woonzorgcomplex
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Boerderij Moleneind Oirschot

  Totale directievoering

  Bekijken
 • Kantoorpand van Wijnen Waalwijk

  Nieuwbouw
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Woonhuis Snellaertsstr Oirschot

  Bouw- en financiële begeleiding

  Bekijken
 • Woon / Zorggebouw Coornhert Den Haag

  Small pland
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Woon/zorg gebouw Alde Steeg Beuningen

  Toekomst ontwikkeling
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Hof van Breunissen Gendt

  Woonzorgcomplex 
  (periode VAA architecten)

  Bekijken
 • Babtisten Klooster, Rosmalen

  Nieuwbouw woongebouw
  (periode Franken PM)

  Bekijken
 • Woonhuis v. Audenhovenstr Oirschot

  Ontwerp en directievoering

  Bekijken
 • La Bastide Uden

  Nieuwbouw woongebouw
  (periode Franken PM)

  Bekijken
 • Aanpassing Industrial Design TU/e

  Concept nieuw onderwijs
  (periode Franken PM)

  Bekijken
 • van Wanrooij, Westerhei Nieuwendijk

  Keuringen en opleveringen

  Bekijken
 • Verandering

  01 januari 2019

  BLOM bouwmanagement en BLOM care innovation zijn vanaf heden samen gebracht in de naam BLOM management & innovation

  Door de beide bedrijven onder één naam te brengen zal het voor de buitenwereld een stukje duidelijkheid verschaffen. De werkzaamheden richten zich op de total project management, innovation van producten, en processen.

  Motto
  “ Mensen moeten zich niet aanpassen aan ruimtes, maar ruimtes aan mensen”

  Visie:
  Toegepaste innovatieve kennis en kruisbestuivingen creëren pas baanbrekende oplossingen als het mensen een perspectief biedt op een betere Quality of life.


 • Hoe onrealistisch is onrealistisch

  27 augustus 2018

  Hoe onrealistisch is onrealistisch

  Zal de mens ooit op een andere planeet kunnen wonen? Er zijn nu al behoorlijk uitgewerkte plannen om mensen naar Mars te brengen. Dat lijkt misschien onrealistisch. Maar dat dachten we ook voordat de eerste man op de maan liep. Bij elke opzienbarende uitvinding in de geschiedenis waren er mensen die riepen dat het niet mogelijk was: het doel was onrealistisch! Toch bleven anderen dromen en pogingen ondernemen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Voordat het de gebroeders Wright lukte om een vliegtuig in de lucht te houden, zijn er heel wat mislukte pogingen ondernomen. De critici schudden hun hoofd: onrealistisch! Ook Sporters leggen de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger. Daardoor behalen ze resultaten die eerder als onrealistisch werden gezien.
  SMART of niet?

  U kent ongetwijfeld de SMART-voorwaarden waaraan doelen worden beoordeeld. Goede doelen moeten volgens dit principe Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Gevoelsmatig klinkt dat logisch. Het is immers een goede poging om vaagheid te voorkomen. Toch is het feitelijk niet juist. Er is bijvoorbeeld helemaal niets meetbaars aan een doel. Alleen de behaalderesultaten kun je meten, niet de beoogderesultaten. En daarin zit een verschil. Vaak worden het doel en het resultaat als synoniemen beschouwd. Het zijn echter twee totaal verschillende dingen.  Een doel hoeft niet realistisch te zijn. Of een poging misschien onrealistisch was, weet je pas achteraf.

  Doel of resultaat?
  U stelt doelen en u streeft naar goede resultaten. Dit lijkt hetzelfde, maar er zijn essentiële verschillen. Bij een doel gaat het om uw voornemen om iets te bereiken, waarbij u zich ook een voorstelling maakt van de route er naartoe. U gelooft erin en bent bereid om er alles aan te doen om het te behalen. Maar in feite is het doel alleen nog maar uw wens of droom. Het resultaat is wat u uiteindelijk behaalt. Het resultaat kan overeenkomen met het doel dat u zich had gesteld. Het kan ook extra meevallen of tegenvallen. Zodra het resultaat er is, is dat onveranderlijk. U kunt terugkijken op het proces en ervan leren voor de toekomst. Het resultaat zegt niets over hóé u het bereikt hebt.
   
  Geloven in het onmogelijke
  Op het werk worden doelen en resultaten vaak aan elkaar gekoppeld. Er wordt steeds gepoogd om realistische doelen te stellen die haalbaar zijn binnen een bepaald tijdsbestek. Als het doel uiteindelijk niet behaald wordt, wordt dat soms gevoeld als een mislukking. Maar is dat zo? Een wat te hoog gegrepen (onrealistisch) doel kan wel degelijk leiden tot bijzonder goede resultaten. Een voorbeeld is de poging van Maarten Van Der Weijden om de elf stedentocht te zwemmen. Zijn doel was deze zwemtocht van bijna 200 km langs de 11 steden in Friesland te volbrengen. Maarten heeft dit doel uiteindelijk niet behaald, maar wat een fantastisch resultaat! Zou hij dit resultaat ook behaald hebben als hij zich een ‘realistisch’ doel had gesteld, van bijvoorbeeld 6 steden? Waarschijnlijk niet! Juist zijn geloof in de mogelijkheid, het vertrouwen in zichzelf, zijn bereidheid om zich helemaal te geven en zijn volharding, hebben het mogelijk gemaakt om dit te doen. Moet hij zich dan ongelukkig voelen omdat zijn doel niet behaald is? Nee, zijn doel heeft hem alleen geholpen.

  Streven naar het maximaal haalbare
  Als doelen realistisch moeten bestaat het gevaar dat de doelen naar beneden worden bijgesteld om ze te kunnen behalen. Stel dat u een dochter hebt op de middelbare school. Aardrijkskunde is niet haar sterkste vak en bij een proefwerk is ze al blij met een voldoende. Met dit doel in gedachten gaat ze leren. De stof blijkt toch mee te vallen en na een uurtje leren denkt ze dat ze het wel weet. Uiteindelijk krijgt ze een 6. Daar is ze blij mee – haar doel is behaald. Wat zou er gebeuren als ze zich zou voornemen een 10 te halen? Dit lijkt onrealistisch. Ze is immers niet goed in Aardrijkskunde. Toch gaat ze voor het maximale. Als ze geleerd heeft, leest ze de stof nog een keer door. Ze ontdekt dingen die ze toch nog niet helemaal begrijpt en verdiept zich daar extra in. Ze denkt het nu goed te kennen. Bij het proefwerk haalt ze een 7. Haar doel is niet behaald, terwijl haar resultaat beter is. Misschien voelt ze zich ondanks haar goede cijfer nu helemaal niet zo gelukkig. Daardoor is ze misschien geneigd om de volgende keer haar verwachtingen omlaag bij te stellen. Het is de kunst om doel en resultaat van elkaar los te koppelen: streven naar het hoogst mogelijke doel, maar u niet laten frustreren als het resultaat anders is. Aan het resultaat kunt u niets meer veranderen. Geniet ervan als dat goed is. Leer ervan als het tegenvalt. En durf opnieuw onrealistische doelen te stellen. hoe onrealitisch deze ook zijn!

 • Waarom bouw begeleiding?

  06 augustus 2018

  Bouw begeleiden

  Indien u een verbouwing gaat doen, kunnen wij voor u de Bouw Begeleiden en voor u de technische omschrijving maken; diverse offerte’’s aanvragen; diverse onderaannemers offerte’’s vergelijken en de voordeligste na rato van wat hij levert opdracht verstrekken.

  Tijdens de (ver) bouw wordt door onze bouwkundige het werk van de aannemer gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd. Indien gewenst worden er bouwvergaderingen gehouden. Één aanspreekpunt met een korte communicatielijn voor alle activiteiten moet voor u als drukke zakenman aanspreken.

  Wanneer u geen ervaring heeft met aannemers of verbouwen is het aan te bevelen om bouwbegeleiding uit te besteden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig tijd of zijn niet in de gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces essentieel. Daarvoor is kennis en ervaring nodig van de bouworganisatie, kosten, techniek en regelgeving. Deskundige inbreng vanaf het bouwinitiatief is noodzakelijk omdat de beïnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert. Om  deze redenen is het verstandig om u te laten adviseren door een bouwkundig adviseur.

  Uiteraard zijn aan bouwbegeleiding ook kosten verbonden. Echter in de praktijk blijkt steeds dat deze niet opwegen tegen de meerkosten die ontstaan door ondeskundigheid van de opdrachtgever of aannemer in het bouwproces. Bouwbegeleiding is de bundeling van kennis in de voorbereiding en de uitvoering van projecten. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen duidelijkheid hebben over de voortgang en uitvoering van het project. Om grip op het project te kunnen houden is het belangrijk dat het project wordt opgedeeld in verschillende fasen die worden omschreven en vastgelegd.

  Hoe dit in zijn werk gaat neem contact op en we leggen het u precies uit.

 • Waarom is investeren in deskundige begeleiding belangrijk?

  20 april 2018

  Waarom is investeren in deskundige begeleiding belangrijk?

  Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met woningaanpassingen, weet dat dat een ingewikkeld proces kan zijn, waarin het nodige verkeerd kan gaan. Niet alleen in het maken en uitvoeren van de (ver)bouwplannen zelf, maar ook bij het (indien nodig) aanvragen van vergunningen en eventuele Wmo-subsidie.
  Vóórdat er zinvol kan worden nagedacht over mogelijke bouwkundige oplossingen, moet er eerst een doordacht eisenpakket op tafel komen. Niet alleen voor hoe de zorgverlening op het moment geregeld moet worden. Maar ook hoe de toekomstige zorg er uit zou kunnen zien wanneer het bijvoorbeeld gaat om kinderen en/of progressieve aandoeningen. Ingrijpende woningaanpassingen zijn nu eenmaal duur en vragen een intensieve voorbereiding. Dat wil je niet over een aantal jaren moeten herhalen omdat er nu onvoldoende is nagedacht. In deze fase kunnen wij in samenwerking meet een ergotherapeut goede diensten bewijzen.
  Als de eisen bekend zijn moet er een ontwerp komen hoe u ze inpast in uw huidige woning (of beoogde woning bij verhuizing). Natuurlijk denkt u daar terdege over na, maar bent u op de hoogte van alle bouw- en subsidie-eisen? Let ook op de "ontwerpval", waarin u terecht kunt komen. Na eindeloos puzzelen en schuiven rolt er steeds ongeveer dezelfde oplossing uit, met de bijbehorende bezwaren. U draait als het ware in een kringetje rond.
  Op dat moment is het goed om te investeren in de kennis en ervaring van een ontwerper/begeleider. Wij kijken als een buitenstaander die het probleem met frisse blik bekijkt. Dat levert vrijwel altijd nieuwe inzichten op. Buiten de al eerder door u gebaande paden, die helaas niet tot "de perfecte oplossing" hebben geleid. Investeren in een goed ontwerp is helaas niet gratis. Zoals kwaliteit nu eenmaal altijd geld kost. Dat geldt dus ook in het geval van deskundige begeleiding.
  Maar de kosten van zo’n goede voorbereiding vallen ruimschoots in het niet bij de besparingen die u hierdoor tijdens en na de bouw kunt behalen. Tijdens de bouw gemaakte fouten wreken zich in het gebruik. Elke dag dat u er woont weer opnieuw. Ontbrekende aansluitingen, een verkeerde drempel of een minder handige indeling. Achteraf herstellen is duur.
  Naast een beter bouwplan is er de tijdwinst in bouw- en Wmo-procedures als uw deskundige meekijkt. Zo levert onderhandelen bij uw gemeente vrijwel altijd een eerlijker (hoger) subsidiebedrag op!  Tenslotte is er nog de kwaliteitswinst. U woont (en zorgt) nu eenmaal prettiger als uw woning goed doordacht is ontworpen rondom uw eigen zorg- en woonwensen.

  Neem vrijblijvend contact op om u op de juiste manier te ondersteunen.

 • Invulling management

  31 oktober 2017

  Directievoerder invulling voor PM+ bouwadvies. 
  Het aanspreekpunt voor alle partijen tijdens de contract- en uitvoeringsfase. Een project verloopt alleen naar wens als de directievoering in goede handen is. De directievoerder is verantwoordelijk voor:

  Plannen van Aanpak;
  Begrotingen;
  Vergunningsaanvragen;
  Aanbestedingen;
  Contracten;
  Financiële rapportages;
  Voorzitterschap (bouw)vergaderingen;
  Voortgang, kwaliteit en budget;
  Advisering opdrachtgever en bouwteam.

  Voor een overzichtelijk, veilig en efficiënt bouwproces is een strakke directievoering en scherpe bewaking van budget, voortgang en kwaliteit noodzakelijk.

  Een flexibele invulling vanuit BLOM bouwmanagement.

 • Toezicht-keuringen

  17 oktober 2017

  Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet niets in een verplichte periodieke keuring voor woningen.

 • Kerstgroet 2016

  24 december 2016

  Het jaar 2016 was zeer succesvol. Het was een jaar van verandering en vooruitgang. Een jaar waarin we de handen ineen mochten slaan met nieuwe, inspirerende partijen. We hebben samen met u het onmogelijke mogelijk gemaakt en daar zijn wij als BLOMbouwmanagement.

  Denk aan de samenwerking met PURIVE op het gebied van inspectie en proces verbeteringen. Met van Wanrooij uit Geffen diverse mooie projecten mogen controleren en overdracht regelen voor de aspirant bewoners. Ook voor de Bouwgroep Moonen te 's Hertogenbosch. 
  Het is duidelijk dat BLOM bouwmanagement niet enkel kijkt naar de ontwikkelingen en verbeteringen van vandaag, maar juist naar die van morgen. 

  Wij bedanken u voor de grote toewijding die u ons in 2016 heeft laten zien. Het komend jaar kijken we graag met u naar hoe we gezamenlijk de ingeslagen weg binnen de branche verder kunnen brengen. Wij zien ernaar uit en wensen u nu alvast een fantastisch, vernieuwend en inspirerend 2017 toe!

 • Woningen Tilburg van Wanrooij

  22 december 2016

  Ontwikkeling en uitvoering van van Wanrooij uit Geffen.
  Woonwijk Koolhovenis een bouwplan in Tilburg. De laatste 9 wonigen zijn overgedragen aan de bewoners.
  Het totale plan bestaande uit zo'n circa 100 woningen en is dit jaar compleet voltooid.

 • Woningen Nuland door Bouwgroep Moonen

  15 december 2016

  Ontwikkeling van van Wanrooij uit Geffen de uitvoerende aannemer is Bouwgroep Moonen uit 's Hertogenbosch.
  De Pelgrische Hoeve is een bouwplan in Nuland Oost. De eerste 13 wonigen zijn overgedragen aan de bewoners. 
  De overige 10 woningen zullen begin 2017 worden overgedragen.

 • Kerst 2016

  20 december 2015

  Goed kerstfeest en de beste wensen  voor 2016.

  Wij als BLOM bouwmanagement wensen u het aller beste voor 2016.

 • Beste wensen voor 2015

  19 december 2014

  Goed kerstfeest en de beste wensen  voor 2015.

  Wij als BLOM bouwmanagement wensen u het aller beste voor 2015.
  Wij hopen komend jaar onze nieuwe uit te voeren voor u.

 • Opening Bosschuur de Meren

  06 juli 2014

  Opening Bosschuur de Meren.

  6 juli 2014, opening van Bosschuur de Meren, na een brand begin 2013 is het gebouw ontworpen door BLOM bouwmanagement weer herbouwd. Vanaf vandaag weer voor iedereen weer toegankelijk om samen met of zonder de boswachter van de natuur in de Kempen te genieten.

  Bosschuur de Meren aan de Merenweg 2 a te Wintelre

 • Ondersteuning bij Bouwbedrijf van Wanrooij

  01 januari 2014

  Ondersteuning bij Bouwbedrijf van Wanrooij,

  BLOM bouwmanagement ondersteunt Bouwbedrijf van Wanrooij met de controle en overdracht van woningen voor de particuliere woningmarkt.

 • IJpelaar Breda interim management voor Alcomel

  24 mei 2012

  IJpelaar Breda interim management voor Alcomel. Activiteiten voor het bedrijf Alcomel NV In Tessenderlo, België. Technische ontwikkeling en bouw ondersteuning van 32 sanitaire units voor de Zorginstelling Thebe in Breda. Afronding medio van 2013.

 • Start BLOM bouwmanagement op nieuwe lokatie

  14 mei 2012

  Start BLOM bouwmanagement op nieuwe lokatie, zij betrekt een kantoorruimte in het bedrijfspand aan Den Uitvanck 15 te Oirschot.